Bijlagen

Meerjarig investeringsprogramma

 

Investeringsprogramma 2024-2027 (bedragen x € 1)

Omschrijving investering

Jaar van investering

Afschr. termijn

Afschr. bedrag

Kapitaallasten

2024

2025

2026

2027

2025

2026

2027

2028

Programma 2 Openbare ruimte

Openbare verlichting LED

850.000

20

42.500

42.500

42.500

42.500

42.500

Programma 10  Bestuur en Organisatie

Vakapplicatie Werk & Inkomen

200.000

4

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Vakapplicatie Financiën

250.000

4

62.500

62.500

62.500

62.500

Vervanging audio, camera's e.d. stadhuis

40.000

5

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Vervanging discussiesysteem stadhuis

50.000

5

10.000

10.000

10.000

Vervanging AV/VC apparatuur gemeentekantoor

60.000

5

12.000

12.000

12.000

Netwerkinfra, applicatie + citrix

210.000

4

52.500

52.500

52.500

52.500

Netwerkinfra, werkplekomgeving

150.000

4

37.500

37.500

37.500

Netwerkinfra, connectivity + backup

175.000

4

43.750

43.750

Vervanging mobile thin clients

60.000

3

20.000

20.000

20.000

20.000

Vervanging mobile thin clients en iPads

90.000

3

30.000

30.000

30.000

Totaal exclusief riolering

1.090.000

520.000

350.000

175.000

368.750

100.500

235.500

325.000

368.750

Programma 7 Duurzaamheid

Investeringen riolering jaarschijf 2024

1.310.000

60

21.833

21.833

21.833

21.833

21.833

Investeringen riolering overig 2024

60.000

15

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Investeringen riolering jaarschijf 2025

1.086.000

60

18.100

18.100

18.100

18.100

Investeringen riolering jaarschijf 2026

1.200.000

60

20.000

20.000

20.000

Investeringen riolering jaarschijf 2027

1.180.000

60

19.667

19.667

subtotaal riolering

1.370.000

1.086.000

1.200.000

1.180.000

83.600

25.833

43.933

63.933

83.600

Totaal generaal

2.460.000

1.606.000

1.550.000

1.355.000

452.350

126.333

279.433

388.933

452.350

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05