Bijlagen

Reserves en voorzieningen

 

2022

2023

2024

Omschrijving

Saldo 31-12

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Reserves 

Algemene vrije reserve

4.027.632

8.367.500

-6.097.667

6.297.465

814.000

-251.500

6.859.965

Algemene reserve (weerstandsvermogen)

5.000.000

2.000.000

0

7.000.000

0

0

7.000.000

Subtotaal algemene reserves

9.027.632

10.367.500

-6.097.667

13.297.465

814.000

-251.500

13.859.965

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve budgetoverheveling

4.856.383

597.000

-5.453.383

0

0

0

0

Bestemmingsreserve 'sociaal domein'

781.500

218.500

-115.000

885.000

0

0

885.000

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

1.237.125

3.746.167

-266.124

4.717.168

0

-569.428

4.147.740

Bestemmingsreserve Regio Deal

1.098.759

0

-572.816

525.943

0

-1.575

524.368

Bestemmingsreserve kunst en cultuur

81.940

0

-50.000

31.940

0

0

31.940

Bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling

6.000

0

-6.000

0

0

0

0

Bestemmingsreserve opvang Oekraïners

0

5.700.000

0

5.700.000

0

0

5.700.000

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

1.733.685

0

0

1.733.685

0

0

1.733.685

Fonds  Bovenwijkse voorzieningen

192.537

0

0

192.537

0

0

192.537

Subtotaal bestemmingsreserves

9.987.929

10.261.667

-6.463.323

13.786.273

0

-571.003

13.215.270

Voorzieningen

Planmatig onderhoud wegen

231.205

355.000

-500.000

86.205

325.000

-300.000

111.205

Groot onderhoud gebouwen

3.002.515

550.000

-2.618.418

934.097

550.000

-925.609

558.489

Voorziening rioolrecht

826.742

0

-134.925

691.817

254.422

0

946.239

Voorziening afvalstoffenheffing

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening pensioenen wethouders

2.288.473

110.000

-127.000

2.271.473

110.000

-127.000

2.254.473

Voorziening wachtgeldverplichting

98.335

0

-69.447

28.888

0

-28.888

0

Voorziening personeel

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening waardering grondexploitaties

1.789.790

10.368

0

1.800.158

0

-623.904

1.176.254

Voorziening herplantplicht

10.348

0

-10.348

0

0

0

0

Voorziening parkeren

0

0

0

0

0

0

0

Privatisering en onderhoud sportclubs

191.729

275.000

-142.846

323.883

275.000

-342.453

256.430

Kwaliteitsverbetering buitengebied

224.268

15.000

-75.000

164.268

15.000

-60.000

119.268

Kwaliteitsverbetering kernen

235.000

0

-50.000

185.000

0

-50.000

135.000

Voorziening compensatie de Banen

1.492.064

0

-900.000

592.064

0

0

592.064

Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof

427.000

0

0

427.000

0

0

427.000

Subtotaal voorzieningen balans

10.817.469

1.315.368

-4.627.983

7.504.853

1.529.422

-2.457.854

6.576.422

Dubieuze debiteuren

699.000

20.000

-20.000

699.000

20.000

-20.000

699.000

Subtotaal voorzieningen

11.516.469

1.335.368

-4.647.983

8.203.853

1.549.422

-2.477.854

7.275.422

Totaal reserves en voorzieningen

30.532.030

21.964.535

-17.208.973

35.287.591

2.363.422

-3.300.357

34.350.657

 

2025

2026

Omschrijving

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Reserves 

Algemene vrije reserve

1.246.000

-231.500

7.874.465

-151.000

0

7.723.465

Algemene reserve (weerstandsvermogen)

0

0

7.000.000

0

0

7.000.000

Subtotaal algemene reserves

1.246.000

-231.500

14.874.465

-151.000

0

14.723.465

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve budgetoverheveling

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve 'sociaal domein'

0

0

885.000

0

0

885.000

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

0

-573.011

3.574.729

0

-648.880

2.925.849

Bestemmingsreserve Regio Deal

0

524.368

0

524.368

Bestemmingsreserve kunst en cultuur

0

0

31.940

0

0

31.940

Bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve opvang Oekraïners

0

0

5.700.000

0

0

5.700.000

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

0

0

1.733.685

0

0

1.733.685

Fonds  Bovenwijkse voorzieningen

0

0

192.537

0

0

192.537

Subtotaal bestemmingsreserves

0

-573.011

12.642.259

0

-648.880

11.993.379

Voorzieningen

Planmatig onderhoud wegen

325.000

-300.000

136.205

325.000

-300.000

161.205

Groot onderhoud gebouwen

550.000

-643.366

465.123

550.000

-596.173

418.950

Voorziening rioolrecht

204.168

0

1.150.407

198.849

0

1.349.256

Voorziening afvalstoffenheffing

0

0

0

0

0

0

Voorziening pensioenen wethouders

110.000

-127.000

2.237.473

110.000

-127.000

2.220.473

Voorziening wachtgeldverplichting

0

0

0

0

0

0

Voorziening personeel

0

0

0

0

0

0

Voorziening waardering grondexploitaties

0

-140.500

1.035.754

0

-1.035.754

0

Voorziening herplantplicht

0

0

0

0

0

0

Voorziening parkeren

0

0

0

0

0

0

Privatisering en onderhoud sportclubs

275.000

-301.947

229.483

275.000

-167.649

336.834

Kwaliteitsverbetering buitengebied

0

-45.000

74.268

0

-45.000

29.268

Kwaliteitsverbetering kernen

0

-50.000

85.000

0

-50.000

35.000

Voorziening compensatie de Banen

0

0

592.064

0

0

592.064

Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof

0

0

427.000

0

0

427.000

Subtotaal voorzieningen balans

1.464.168

-1.607.813

6.432.777

1.458.849

-2.321.576

5.570.050

Dubieuze debiteuren

20.000

-20.000

699.000

20.000

-20.000

699.000

Subtotaal voorzieningen

1.484.168

-1.627.813

7.131.777

1.478.849

-2.341.576

6.269.050

Totaal reserves en voorzieningen

2.730.168

-2.432.324

34.648.501

1.327.849

-2.990.456

32.985.894

 

2027

Omschrijving

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Reserves 

Algemene vrije reserve

100.000

0

7.823.465

Algemene reserve (weerstandsvermogen)

0

0

7.000.000

Subtotaal algemene reserves

100.000

0

14.823.465

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve budgetoverheveling

0

0

0

Bestemmingsreserve 'sociaal domein'

0

0

885.000

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

0

-548.899

2.376.950

Bestemmingsreserve Regio Deal

0

524.368

Bestemmingsreserve kunst en cultuur

0

0

31.940

Bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling

0

0

0

Bestemmingsreserve opvang Oekraïners

0

0

5.700.000

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

0

0

1.733.685

Fonds  Bovenwijkse voorzieningen

0

0

192.537

Subtotaal bestemmingsreserves

0

-548.899

11.444.480

Voorzieningen

Planmatig onderhoud wegen

325.000

-300.000

186.205

Groot onderhoud gebouwen

550.000

-599.720

369.230

Voorziening rioolrecht

193.858

0

1.543.114

Voorziening afvalstoffenheffing

0

0

0

Voorziening pensioenen wethouders

110.000

-127.000

2.203.473

Voorziening wachtgeldverplichting

0

0

0

Voorziening personeel

0

0

0

Voorziening waardering grondexploitaties

0

0

0

Voorziening herplantplicht

0

0

0

Voorziening parkeren

0

0

0

Privatisering en onderhoud sportclubs

275.000

-313.962

297.872

Kwaliteitsverbetering buitengebied

0

-29.268

0

Kwaliteitsverbetering kernen

0

-35.000

0

Voorziening compensatie de Banen

0

0

592.064

Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof

0

0

427.000

Subtotaal voorzieningen balans

1.453.858

-1.404.950

5.618.958

Dubieuze debiteuren

20.000

-20.000

699.000

Subtotaal voorzieningen

1.473.858

-1.424.950

6.317.958

Totaal reserves en voorzieningen

1.573.858

-1.973.849

32.585.903

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05