Bijlagen

Aangenomen Amendementen & Moties Raad

Amendement Kermis

Amendement Verdeelsleutel onderhoud accommodaties

Amendement OZB compensatie verenigingen

Motie Maaskemp

Motie Groene gracht

Motie Niersdalbrug

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05