Bijlagen

Langlopende leningen

Staat van de opgenomen langlopende leningen  (bedragen x € 1.000)

Omvang lening

Datum besluit

Geld-gever

Looptijd t/m

Rente %

Saldo
1-1-24

Aflossing

Saldo
31-12-24

Rente lasten

4.538

15-5-2001

BNG

2026

5,675

544  

182

363

24

5.000

21-5-2002

BNG

2027

5,520

800

200

600

37

7.000

20-4-2004

BNG

2029

4,730

1.680

280

1.400

71

5.000

13-12-2005

BNG

2030

3,705

1.400

 200

1.200

52

6.000

6-11-2007

BNG

2032

4,610

2.160

240

1.920

94    

12.500

23-6-2010

BNG

2025

3,290

1.667  

833

833

40

25.000

22-6-2021

BNG

2041

0,265

22.500

1.250

21.250

58

65.038

30.751

3.185

27.566

376

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05