Bijlagen

Vaste activa

 

Activa

Omschrijving activum

Boekwaarde

Afschrijving/

Rente

Kapitaal

Boekwaarde

module

per

aflossing

lasten

lasten

per

31-12-2023

2024

2024

2024

31-12-2024

381

Stimuleringsregeling versterking centrum Gennep (721009)

95.067

10.000

0

10.000

85.067

A113

Totaal bijdrage aan activa in eigendom van derden

95.067

10.000

0

10.000

85.067

360

Grond Ven-Zelderheide

205.000

0

0

0

205.000

393

Grond Kindcentrum Picardie

261.745

0

0

0

261.745

418

Grond locatie Steenfabriek

60.000

0

0

0

60.000

A121

Totaal gronden en terreinen met economisch nut

526.745

0

0

0

526.745

14

Bouw sporthal Picardie

491.873

49.187

0

49.187

442.686

16

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, voorbereidingskrediet

82.500

3.750

0

3.750

78.750

17

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare

895.044

37.322

0

37.322

857.722

31

Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie

18.154

9.077

0

9.077

9.076

32

Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti

99.374

9.034

0

9.034

90.339

37

Vervanging gevelkonstruktie "De Ratel"

22.233

2.779

0

2.779

19.453

38

Bouw 4e lokaal de Goede Herder

12.963

1.620

0

1.620

11.342

43

Verbouw basisschool de Heggerank

26.505

4.417

0

4.417

22.087

46

Renovatie basisschool Milsbeek

95.941

11.992

0

11.992

83.948

47

Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink

92.494

8.409

0

8.409

84.086

48

Aanv.uitbreiding de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep

7.047

587

0

587

6.460

49

De Brink, Tijdelijke uitbreiding huisvesting 13e groep

24.776

8.259

0

8.259

16.517

52

Ratel: verbouwing

19.285

1.134

0

1.134

18.151

55

Huisvestingsvoorz.Augustinusschool

4.685

586

0

586

4.099

58

Wijkaccommodatie Gennep-Zuid

3.335

1.668

0

1.668

1.668

59

Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid

8.170

930

0

930

7.241

60

Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid

37.684

7.255

0

7.255

30.430

61

Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost 

11.271

5.636

0

5.636

5.635

62

Uitbr. "De Uitkomst"(incl.peutersp.zl.) Ven-Zelderheide

22.213

1.481

0

1.481

20.732

63

Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis

197.589

18.248

0

18.248

179.341

66

Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek

28.722

2.209

0

2.209

26.513

68

Aanpassing Markt 1

49.528

3.009

0

3.009

46.519

72

Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool

500.350

33.362

0

33.362

466.988

76

Ratel uitbreiding 9e groep

120.349

7.079

0

7.079

113.270

77

Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti

33.338

2.561

0

2.561

30.777

79

Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein

443.602

27.609

0

27.609

415.993

80

Bibliotheek Speel-O theek

3.862

241

0

241

3.621

Activa

Omschrijving activum

Boekwaarde

Afschrijving/

Rente

Kapitaal

Boekwaarde

module

per

aflossing

lasten

lasten

per

31-12-2023

2024

2024

2024

31-12-2024

81

Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1

1.260.403

126.181

0

126.181

1.134.222

82

Nieuwbouw Gemeentewerf 

1.330.221

57.987

0

57.987

1.272.233

85

Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.

239.898

12.626

0

12.626

227.272

86

Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting

385.001

17.500

0

17.500

367.501

87

Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen

82.500

3.750

0

3.750

78.750

88

Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep 

90.529

4.765

0

4.765

85.764

89

De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep

102.152

5.108

0

5.108

97.044

90

De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep

75.227

3.271

0

3.271

71.957

95

Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie

683.374

30.950

0

30.950

652.424

102

Uitbreiding Mikado 4 groepen

545.755

20.893

0

20.893

524.862

217

Nieuwbouw jongeren accommodatie

389.788

16.282

0

16.282

373.507

241

Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg

29.083

1.264

0

1.264

27.819

243

Sociaal Cultureel Centrum Europaplein

383.716

13.439

0

13.439

370.277

262

Infrastructuur Mikado

59.318

2.281

0

2.281

57.037

263

Gymzaal Mikado

907.084

31.938

0

31.938

875.146

316

Vernieuwde publieksruimte ivm KCC

163.171

14.776

0

14.776

148.396

328

Renovatie Elzendaal College 2015 (742001)

234.000

18.750

0

18.750

215.250

341

Kindcentrum Picardie voorbereiding en uitvoering (742000)

6.654.776

177.186

0

177.186

6.477.590

358

Verbouwing gemeentekantoor (704200)

1.668.878

97.679

0

97.679

1.571.198

368

Gemeenschapsvoorzieningen kernen basiskrediet (761500)

718.107

29.449

0

29.449

688.659

373

Verduurzaming gemeentekantoor buitenschil (774000)

255.000

15.000

0

15.000

240.000

374

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (774001)

177.930

10.505

0

10.505

167.425

383

Elzendaalcollege uitbreiding

607.375

16.250

0

16.250

591.125

384

Mikado aanpassingen gebouw

299.600

17.500

0

17.500

282.100

394

Verbouwing gemeentekantoor uitbreiding (704203)

221.908

12.927

0

12.927

208.982

395

Verbouwing stadhuis Markt 1

79.754

2.313

0

2.313

77.441

400

Trafohuisje busstation (703002)

50.510

2.750

0

2.750

47.760

408

Semi-permanente sporthal (752000)

1.794.573

136.667

0

136.667

1.657.906

409

Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide (761510)

1.125.116

44.400

0

44.400

1.080.716

411

Kleedruimte Vense Boys nieuwbouw (752010)

154.532

3.875

0

3.875

150.657

412

Maatschappelijke accommodatie Heijen (761520)

1.488.223

60.000

0

60.000

1.428.223

416

Maatschappelijke accommodatie Ottersum (761530)

600.000

24.000

0

24.000

576.000

426

Verduurzaming  Toomp (774003)

140.000

7.000

0

7.000

133.000

427

Verduurzaming  Zonnepitjes (774004)

30.000

1.500

0

1.500

28.500

428

Verduurzaming gymzaal Heijen (774005)

30.000

1.500

0

1.500

28.500

430

Verduurzaming Hökske (774007)

269.896

13.495

0

13.495

256.401

448

Verbouwing trafohuisje (703003)

159.999

8.000

0

8.000

151.999

A123

Totaal bedrijfsgebouwen met economisch nut

26.840.286

1.323.198

0

1.323.198

25.517.088

Activa

Omschrijving activum

Boekwaarde

Afschrijving/

Rente

Kapitaal

Boekwaarde

module

per

aflossing

lasten

lasten

per

31-12-2023

2024

2024

2024

31-12-2024

118

Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP

18.264

794

0

794

17.470

119

Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg

19.249

875

0

875

18.374

120

Activering voorziening rioleringswerken

347.537

15.797

0

15.797

331.740

121

Inventarisatie van niet op riolering aangesl.panden

6.670

556

0

556

6.115

123

Optimalisering riolering 1997

146.753

6.988

0

6.988

139.765

125

Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan

147.221

5.889

0

5.889

141.332

127

Reconstructie riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.

267.510

11.631

0

11.631

255.879

128

Reconstructie riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat

50.550

2.198

0

2.198

48.353

129

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998

366.196

15.258

0

15.258

350.938

130

Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat

207.950

8.664

0

8.664

199.285

131

Prinses Irenestr. Riolering

111.960

4.306

0

4.306

107.654

133

Afvoerriool Goorseweg-Niers

6.104

509

0

509

5.596

134

Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg

13.708

1.055

0

1.055

12.654

135

Aanleg riolering in Nieuwstraat

18.566

1.428

0

1.428

17.138

136

Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III

50.024

3.573

0

3.573

46.451

137

Koeweidestraat riolering

65.428

2.516

0

2.516

62.911

139

Touwslagersgroes:  Spoelinstallatie bezinkbassin

21.328

1.185

0

1.185

20.143

140

Wilhelminastraat riolering

245.050

9.086

0

9.086

235.964

141

Niersdijk: riolering

99.570

3.639

0

3.639

95.931

142

Heidestraat: riolering

70.085

2.568

0

2.568

67.516

143

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999

209.867

8.049

0

8.049

201.818

144

Riolering buitengebied 

564.274

31.727

0

31.727

532.547

145

Plaatsing IBA's i.v.m. lozing buitengebied

360.750

11.216

0

11.216

349.534

146

Moutstraat vervanging riolering

72.073

2.402

0

2.402

69.671

147

Burgemeester Janssenstraat: riolering

20.148

686

0

686

19.461

148

Rioolvervanging/renovatie van de Gaest

30.649

958

0

958

29.691

149

Reconstructie riolering "Kom Ottersum"

44.507

1.309

0

1.309

43.198

150

Vervanging riolering 2006 div. locaties

90.848

2.753

0

2.753

88.095

151

Randvoorzieningen rioleringen

324.049

9.122

0

9.122

314.927

152

Vervanging riolering Heijenseweg

779.901

22.205

0

22.205

757.695

153

Vervanging riolering Langstraat

572.698

16.346

0

16.346

556.352

154

Vervanging riolering 2007 div. locaties

1.054.202

29.829

0

29.829

1.024.374

156

Infiltratieriool Willem Boyeweg

118.090

3.300

0

3.300

114.790

215

Milieustation Heijen, grond

141.780

0

0

0

141.780

216

Milieustation Heijen

149.926

16.659

0

16.659

133.268

242

GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering

25.070

545

0

545

24.525

245

GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen

618

13

0

13

605

Activa

Omschrijving activum

Boekwaarde

Afschrijving/

Rente

Kapitaal

Boekwaarde

module

per

aflossing

lasten

lasten

per

31-12-2023

2024

2024

2024

31-12-2024

252

GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering

137.162

2.805

0

2.805

134.357

256

GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen

232.536

4.771

0

4.771

227.765

264

Riolering Hoofdstraat

110.464

2.401

0

2.401

108.063

267

Riolering Dionisiusstraat

172.949

4.645

0

4.645

168.304

285

Emmastraat/Wilhelminaplein riolering

246.519

5.234

0

5.234

241.285

287

Gennep Centraal GRP Fase 1

344.410

7.323

0

7.323

337.087

288

Gennep Centraal GRP Fase 3

41.358

862

0

862

40.497

289

Gennep Centraal GRP Fase 5

22.950

450

0

450

22.500

305

Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek

510.593

10.411

0

10.411

500.182

306

Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide

609.897

12.194

0

12.194

597.702

308

Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan

208.166

4.199

0

4.199

203.967

310

Rioolvervanging Bolwerk

91.158

1.811

0

1.811

89.347

313

Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek

234.732

4.695

0

4.695

230.038

314

Optimalisering riool Condorstraat Gennep

143.535

2.871

0

2.871

140.664

315

Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening

66.266

1.251

0

1.251

65.015

319

Rioolvervanging Europaplein

169.000

3.250

0

3.250

165.750

320

Riolering Jan Lindersplein en groene gracht (772004)

157.295

2.997

0

2.997

154.298

321

Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat

459.445

8.997

0

8.997

450.448

323

Riolering Brugstraat

999.121

19.204

0

19.204

979.917

325

Riolering relining werkzaamheden 2014

128.227

2.500

0

2.500

125.727

326

Herinrichting gebied Martinustoren

128.311

2.516

0

2.516

125.795

333

Riolering centrumplan Heijen

101.003

1.906

0

1.906

99.097

334

Kunstgrasveld sportpark Heijkuul

130.733

2.467

0

2.467

128.266

335

Investeringen riolering jaarschijf 2015, Julianalaan (772000)

368.113

6.812

0

6.812

361.302

343

Investeringen riolering jaarschijf 2016, BBB Milsbeek (772001)

1.519.363

26.191

0

26.191

1.493.173

344

Investeringen riolering jaarschijf 2016, Haspel en Genneperhuisweg (772002)

104.913

1.943

0

1.943

102.970

345

Investeringen riolering jaarschijf 2016, relining (772003)

321.760

5.903

0

5.903

315.856

346

Investeringen riolering jaarschijf 2017, Nieuwwijkstraat (772006)

202.856

3.740

0

3.740

199.115

347

Investeringen riolering jaarschijf 2017, Margrietstraat/Roggestraat (772007)

915.956

16.239

0

16.239

899.717

348

Investeringen riolering jaarschijf 2017, relining (772008)

64.167

1.167

0

1.167

63.000

349

Investeringen riolering jaarschijf 2017, Kasteelstraat (772009)

530.831

9.642

0

9.642

521.190

352

Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen (772010)

45.439

833

0

833

44.605

Activa

Omschrijving activum

Boekwaarde

Afschrijving/

Rente

Kapitaal

Boekwaarde

module

per

aflossing

lasten

lasten

per

31-12-2023

2024

2024

2024

31-12-2024

362

Wateroverlast sportvelden Ottersum (772012)

120.732

2.183

0

2.183

118.549

387

Riolering Schuttersplein (772014)

626.726

10.930

0

10.930

615.796

388

Riolering Pottenhoek (772015)

255.781

4.470

0

4.470

251.311

389

Riolering Verloren land Sint Jansstraat (772017)

101.396

1.748

0

1.748

99.648

391

Rioolgemalen, drukriolering en randvoorzieningen 2020 (772016)

243.112

18.701

0

18.701

224.411

403

Riolering Heesweg Heijen (772018)

587.432

10.297

0

10.297

577.135

404

Relining 2021 (772019)

46.792

796

0

796

45.996

405

Rioolgemalen, drukriolering en randvoorzieningen 2021 (772020)

123.961

9.247

0

9.247

114.714

406

Renoveren minigemalen 2021 (772021)

131.978

10.152

0

10.152

121.825

407

Renoveren IBA's 2021 (772022)

62.523

4.723

0

4.723

57.800

420

Riolering Vogelbuurt Gennep (772023)

1.508.559

25.167

0

25.167

1.483.392

421

Relining 2021 (772024)

49.081

832

0

832

48.249

422

Rioolgemalen, drukriolering en randvoorzieningen 2022 (772025)

155.312

11.094

0

11.094

144.218

433

Riolering Blarenkamp, Smallepad en Koninginnestraat ( 772026)

559.411

9.333

0

9.333

550.077

439

Relining 2023 (772027)

50.000

833

0

833

49.167

440

Riolering overstort Damsveld (772028)

30.000

500

0

500

29.500

441

Riolering overige voorzieningen 2023 (772029)

190.000

12.667

0

12.667

177.333

A124

Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met economisch nut

21.201.198

571.539

0

571.539

20.629.659

337

Verkeersmaatregelen, 60 km/uur zone buitengebied (721000)

55.654

2.800

0

2.800

52.854

338

Herinrichting Bloemenstraat (721001)

303.021

14.703

0

14.703

288.318

339

Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat (721002)

63.000

3.000

0

3.000

60.000

340

Fietspad achter de Weverflat (721003)

396.136

18.990

0

18.990

377.146

342

Gebiedsontwikkeling Genneperhuisweg (757000)

394.460

20.788

0

20.788

373.672

353

Fietspad Hoofstraat Heijen (721005)

225.411

10.904

0

10.904

214.507

354

Fietstunnel 'Weverrotonde' (721004)

1.025.601

28.818

0

28.818

996.783

363

Herinrichting Schuttersplein Milsbeek (721006)

310.934

14.002

0

14.002

296.932

364

Herinrichting Pottenhoek (721007)

356.672

16.181

0

16.181

340.492

365

Verkeersmaatregelen, 60 km/uur zone Brem (721500)

152.133

7.183

0

7.183

144.950

366

Verkeersmaatregelen, Schaafsebosweg (721501)

260.400

12.400

0

12.400

248.000

376

Parkeerplaatsen Elzendaal College (722000)

101.024

4.592

0

4.592

96.432

377

Verkeersmaatregelen Zwarteweg buiten bebouwde kom (721502)

218.837

9.869

0

9.869

208.968

378

Verkeersmaatregelen verbindingsweg Milsbeek (721503)

226.119

9.895

0

9.895

216.224

380

N271 bijdrage aanpassingen (721505)

114.118

5.451

0

5.451

108.667

Activa

Omschrijving activum

Boekwaarde

Afschrijving/

Rente

Kapitaal

Boekwaarde

module

per

aflossing

lasten

lasten

per

31-12-2023

2024

2024

2024

31-12-2024

392

Kindcentrum Picardie openbare ruimte (721008)

1.244.553

68.468

0

68.468

1.176.085

410

Kerk Ven-Zelderheide openbare ruimte (721011)

218.374

8.800

0

8.800

209.574

414

Verkeersveiligheid Spoorwegje (721507)

99.435

4.000

0

4.000

95.434

415

Verkeersveiligheid Zandstraat (721508)

140.000

5.600

0

5.600

134.400

419

Verkeersmaatregelen verbindingsweg Milsbeek uitvoering (721506)

3.965.515

99.566

0

99.566

3.865.949

423

Reconstructie Karrevenseweg en Brem (721012)

1.097.784

44.000

0

44.000

1.053.784

434

Verkeersveiligheid oversteek Brabantweg (721509)

85.017

3.542

0

3.542

81.474

A124

Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut

11.054.198

413.552

0

413.552

10.640.647

179

Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)

5.300

1.888

0

1.888

3.412

357

Vervanging telefooncentrale (704006)

28.779

4.997

0

4.997

23.782

361

Audioapparatuur raadzaal (701001)

36.054

6.049

0

6.049

30.004

375

Zonnepanelen gemeentewerf (774002)

47.183

7.864

0

7.864

39.319

397

Aanschaf strooiers (721060)

18.200

2.600

0

2.600

15.600

398

Vervanging audiovisuele middelen (704013)

80.450

38.799

0

38.799

41.651

401

Aanschaf strooiers (721061)

71.775

7.975

0

7.975

63.800

417

Vervanging AED's (761000)

29.762

3.000

0

3.000

26.762

436

Vervanging monitoren stadhuis (704017)

15.000

3.000

0

3.000

12.000

A126

Totaal machines, apparaten en installaties met economisch nut

332.503

76.172

0

76.172

256.331

186

Aanleg Urnentuin

4.900

545

0

545

4.356

188

Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats

1.055

527

0

527

528

189

Aanleg urnenmuur

11.625

971

0

971

10.653

327

Vervanging openbare verlichting 2015

56.439

14.110

0

14.110

42.330

351

Herinrichting raadzaal (701000)

24.499

4.500

0

4.500

19.999

356

Vervanging MS-Office (704005)

21.118

21.118

0

21.118

0

367

Openbare verlichting vervanging LED (721200)

201.887

11.935

0

11.935

189.952

369

Inventaris en apparatuur verbouwing gemeentekantoor (704202)

251.979

35.997

0

35.997

215.982

370

Vervanging SAN03 en SAN04 (data opslag) (704008)

8.151

8.151

0

8.151

0

371

Migratie Oracle 11-12 (704009)

7.319

7.319

0

7.319

0

372

Plaatsonafhankelijk werken (704010)

6.253

6.253

0

6.253

0

385

Vervanging netwerkinfrastructuur 2020 (704012)

108.068

43.750

0

43.750

64.318

386

Aanschaf mobile devices 2020 (704011)

11.577

11.577

0

11.577

0

402

Vervanging netwerkinfrastructuur 2021 (704014)

176.862

52.500

0

52.500

124.362

413

Openbare verlichting vervanging LED (721201)

300.000

15.000

0

15.000

285.000

424

Vervanging netwerkinfrastructuur 2021 (704015)

150.000

37.500

0

37.500

112.500

425

Vervanging mobile thin clients (704016)

55.250

13.813

0

13.813

41.438

437

Vervanging netwerkinfrastructuur 2023 (704018)

175.000

43.750

0

43.750

131.250

438

Vervanging mobile thin clients en iPads (704019)

89.250

29.750

0

29.750

59.500

442

Openbare verlichting aanleg openbare ruimte KEC (721202)

50.000

2.500

0

2.500

47.500

443

Vakapplicatie Jeugd en WMO (Zorgned) (704020)

130.000

32.500

0

32.500

97.500

A129

Totaal overige materiële vaste activa met economisch nut

1.841.232

394.065

0

394.065

1.447.167

Activa

Omschrijving activum

Boekwaarde

Afschrijving/

Rente

Kapitaal

Boekwaarde

module

per

aflossing

lasten

lasten

per

31-12-2023

2024

2024

2024

31-12-2024

221

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

26.325

0

0

0

26.325

222

Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)

27.227

0

0

0

27.227

224

Deelname in samenwerking AVL nazorg BV

186

0

0

0

186

268

Deelneming Enexis Holding N.V.

55.242

0

0

0

55.242

276

Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie

23.166

0

0

0

23.166

278

Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.

36

0

0

0

36

A1311

Totaal kapitaalverstrekking aan deelnemingen

132.182

0

0

0

132.182

399

Verstrekte geldlening Enexis 2020

1.020.000

0

0

0

1.020.000

A1323

Totaal leningen aan overige verbonden partijen

1.020.000

0

0

0

1.020.000

230

Leningen startersfonds woningmarkt

496.928

0

0

0

496.928

379

Lening GennepNews

2.000

0

0

0

2.000

396

Lening stichting DBO

6.136

0

0

0

6.136

A1323

Totaal leningen aan overige verbonden partijen

505.064

0

0

0

505.064

Totaal generaal

63.548.474

2.788.525

0

2.788.525

60.759.949

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05