Programma's

Gemeentefinanciën

Ambitie

We willen een gedegen financieel beleid voeren om onze ambities te kunnen realiseren en de dienstverlening vanuit de gemeente richting inwoners en ondernemers te verbeteren. We streven er naar de lastendruk te verlagen dan wel zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

Lasten € 1.623.957
Baten € -43.379.314
Saldo € -41.755.357
Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05