Programma's

Bestuur en organisatie

Ambitie

De komende 4 jaar willen we nadrukkelijk samen optrekken: als college, met de gehele raad, de samenleving en met andere overheden. Alleen dan kunnen we op de juiste wijze vorm geven aan onze gezamenlijke ambities en Gennep een gemeente maken waar het nog fijner wonen, werken en recreëren is. De toekomstvisie voor Gennep gaat ons richting geven en vormt een helder kompas voor ons bestuur en de inzet van onze organisatie. Zo versterken we onze focus op onze strategische doelen.

We willen een antwoord kunnen geven op de maatschappelijke uitdagingen waar we als gemeentelijke overheid de komende bestuursperiode mee te maken gaan krijgen. Dat vraagt flexibiliteit, wendbaarheid en een slagvaardige organisatie. We willen daarom blijvend aandacht voor aantrekkelijk werkgeverschap en willen investeren in vitale en wendbare medewerkers, zodat we onze taken kunnen blijven uitvoeren en onze ambities waarmaken.

Lasten € 11.166.251
Baten € -1.249.128
Saldo € 9.917.123
Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05