Paragrafen

Wet Open Overheid

In 2023 is de organisatie verder gegaan met de implementatie van de Wet open overheid.  Zo is bijvoorbeeld het werkproces voor een verzoek om informatie aangepast en vastgelegd in het zaaksysteem. Het actief openbaar maken van informatie in de gemeentelijke processen moet door de organisatie nog worden opgepakt. 

Het Woo-programma zorgt voor een integrale implementatie van de nieuwe wijze van informatie openbaar maken. Door aandacht te besteden aan het opleiden van mensen, vastleggen van processen en  aanpassen van systemen verwachten we dat de organisatie informatie steeds meer actief openbaar maakt en dat het aantal Woo-verzoeken afneemt. De organisatie wordt meegenomen door middel van communicatie via mediakanalen, trainingen en informatiebijeenkomsten. Daarbij besteden we aandacht aan het Woo-bewustzijn in de organisatie.

De Wet open overheid geeft regels over het actief openbaar en toegankelijkheid maken van overheidsinformatie voor onze burgers. Het zorgt ervoor dat zij informatie beter kunnen vinden. Er dienen 17 categorieën van overheidsinformatie openbaar gemaakt te worden. De gemeente Gennep maakt een groot deel van deze informatie reeds openbaar zoals bijvoorbeeld verordeningen, beleid, besluiten van algemene strekking, beschikkingen (vergunningen), organisatiegegevens, vergaderstukken (agenda, ingekomen stukken) van college en raad, Woo-verzoeken en jaarverslagen. Voor de nog openbaar te maken categorieën volgt de gemeente Gennep in 2024 de wettelijke fasering.

 

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05