Programma's

Onderwijs en kinderopvang

Ambitie

Goed wonen en werken betekent ook dat alle kinderen en jongeren in de gemeente Gennep recht hebben op gelijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden. Om een doorgaande leerlijn voor ieder kind te creëren is samenwerking tussen alle betrokkenen noodzakelijk. Ouders/verzorgers, inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij of werken samen met het onderwijs.
Goede opvang en onderwijs, op alle niveaus, in de eigen woon- en leefomgeving vinden we belangrijk. We willen dat er in de gemeente Gennep voldoende schoolvoorzieningen zijn. De beschikbaarheid en bereikbaarheid is eveneens belangrijk voor de leefbaarheid in de gemeente.

Lasten € 1.383.108
Baten € -180.000
Saldo € 1.203.108
Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05