Algemeen

Kerngegevens

Kerngegevens gemeente Gennep

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Sociale structuur

Aantal inwoners

17.765

17.722

17.777

Jongeren 0 t/m 19 jaar

3.410

3.415

3.337

Middengroep 20 t/m 64 jaar

9.844

9.830

9.858

Ouderen 65 jaar en ouder

4.511

4.477

4.582

Aantal uitkeringen bijstand en IOAW

235

239

231

Aantal WSW (ultimo)

176 SE

176 SE

176 SE

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha)

5.042

5.042

5.042

Waarvan land

4.744

4.744

4.744

Waarvan water

298

298

298

Lengte wegen (in km)

208

209

209

Waarvan onverhard

49

49

49

Waarvan verhard

159

160

160

Aantal woonruimten

8.865

8.786

8.990

Financieel

Totale lasten (excl. mutatie reserves)

€ 59.603.589

€ 72.023.542

€ 60.831.726   

Lasten per inwoner

€ 3.355

€ 4.064

€ 3.422  

Opbrengst belastingen

€ 5.415.000

€ 5.755.000

€ 5.811.000

Opbrengst belastingen per inwoner

€ 305

€ 324

€ 327

Uitkering Gemeentefonds incl. soc. domein

€ 38.439.014

€ 37.929.192

€ 39.014.088    

Alg. Uitkering Gemeentefonds per inwoner

€ 2.163

€ 2.140

€  2.195

Netto schuldquote 1)

22,98%

40,50%

47,14%

Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen

21,50%

39,09%

45,47%

Solvabiliteitsratio 1)

34,49%

36,09%

38,18%

Grondexploitatie1)

-0,12%

-0,62%

-1,43%

Structurele exploitatieruimte1)

5,38%

2,32%

-1,13%

Belastingcapaciteit1)

94,69%

91,31%

92,64%

  1. Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05