Programma's

Openbare ruimte

Ambitie

In de gemeente Gennep willen we wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke omgeving die rust en ruimte uitstraalt. De buitenruimte speelt daarbij een belangrijke rol.

De groene buitenruimte is ons visitekaartje en draagt bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. We bekijken veranderingen, plannen en ontwikkelingen op een integrale manier. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de verbinding met andere beleidsvelden, zoals toerisme en recreatie, sport en klimaat. Zo kan het openbaar groen meerdere functies vervullen.

Fijn wonen, werken en recreëren betekent ook dat inwoners en bezoekers zich op een prettige en veilige manier kunnen verplaatsen. We hebben specifiek aandacht voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. De verkeersstromen moeten vloeiend en veilig verlopen. Of dat nu als voetganger, met de fiets, de auto of het openbaar vervoer is.

Lasten € 3.800.261
Baten € -386.000
Saldo € 3.414.261
Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05