Paragrafen

Grondbeleid

Op 6 februari 2023 is de Nota Grondbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin kiest de raad voor situationeel grondbeleid, aan de hand van een beslisboom. Nieuw is dat de gemeente reststroken niet meer in bruikleen geeft maar verhuurt. In aanvulling op deze Nota heeft het college op 6 juni 2023 de hernieuwde grondprijzen vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05