Financiële Begroting

Exploitatiebegroting

Baten en lasten programmabegroting

2023

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

6.511.872

-13.656.850

-7.144.978

02

Openbare ruimte

5.126.742

-717.180

4.409.562

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

3.418.822

-2.350.000

1.068.822

04

Onderwijs en kinderopvang

1.939.334

-171.000

1.768.334

05

Cultuur en sport

3.618.303

-557.435

3.060.868

06

Sociaal domein

27.566.309

-4.275.868

23.290.441

07

Duurzaamheid

4.941.092

-4.136.555

804.537

08

Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen

4.044.609

-1.603.409

2.441.200

09

Dienstverlening

838.733

-183.610

655.123

10

Bestuur en organisatie

13.113.531

-726.646

12.386.885

Subtotaal programma

71.119.347

-28.378.553

42.740.794

Algemene dekkingsmiddelen

879.195

-43.652.836

-42.773.641

Onvoorziene uitgaven

25.000

25.000

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

72.023.542

-72.031.389

-7.847

02

Mutaties reserves programma

-929.900

-929.900

03

Mutaties reserves programma

-1.405.587

-1.405.587

04

Mutaties reserves programma

-270.179

-270.179

05

Mutaties reserves programma

-55.000

-55.000

06

Mutaties reserves programma

-1.124.345

-1.124.345

07

Mutaties reserves programma

-615.395

-615.395

08

Mutaties reserves programma

-862.789

-862.789

09

Mutaties reserves programma

-265.412

-265.412

10

Mutaties reserves programma

477.006

-1.110.222

-633.216

Subtotaal mutaties reserves

477.006

-6.638.829

-6.161.823

Gerealiseerd resultaat

72.500.548

-78.670.218

-6.169.670

Baten en lasten programmabegroting

2024

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

2.762.291

-2.325.000

437.291

02

Openbare ruimte

3.800.261

-386.000

3.414.261

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.400.637

-1.883.000

-482.363

04

Onderwijs en kinderopvang

1.383.108

-180.000

1.203.108

05

Cultuur en sport

3.331.848

-683.665

2.648.183

06

Sociaal domein

26.821.013

-4.468.576

22.352.437

07

Duurzaamheid

4.214.340

-4.199.638

14.702

08

Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen

4.525.452

-2.369.204

2.156.248

09

Dienstverlening

616.742

-320.800

295.942

10

Bestuur en organisatie

11.166.251

-628.200

10.538.051

Subtotaal programma

60.021.943

-17.444.083

42.577.860

Algemene dekkingsmiddelen

784.783

-43.379.314

-42.594.531

Onvoorziene uitgaven

25.000

25.000

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

60.831.726

-60.823.397

8.329

03

Mutaties reserves programma

-1.575

-1.575

08

Mutaties reserves programma

-180.000

-180.000

09

Mutaties reserves programma

-20.000

-20.000

10

Mutaties reserves programma

-620.928

-620.928

Subtotaal mutaties reserves

-822.503

-822.503

Gerealiseerd resultaat

60.831.726

-61.645.900

-814.174

Baten en lasten programmabegroting

2025

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.973.357

-25.000

1.948.357

02

Openbare ruimte

3.741.598

-386.000

3.355.598

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.308.592

-1.808.000

-499.408

04

Onderwijs en kinderopvang

1.363.107

-175.550

1.187.557

05

Cultuur en sport

3.214.444

-669.358

2.545.086

06

Sociaal domein

25.909.345

-4.483.946

21.425.399

07

Duurzaamheid

4.210.196

-4.229.086

-18.890

08

Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen

2.284.025

-824.300

1.459.725

09

Dienstverlening

624.229

-342.800

281.429

10

Bestuur en organisatie

10.910.414

-639.800

10.270.614

Subtotaal programma

55.539.307

-13.583.840

41.955.467

Algemene dekkingsmiddelen

706.995

-43.129.334

-42.422.339

Onvoorziene uitgaven

25.000

25.000

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

56.271.302

-56.713.174

-441.872

08

Mutaties reserves programma

-180.000

-180.000

10

Mutaties reserves programma

-624.511

-624.511

Subtotaal mutaties reserves

-804.511

-804.511

Gerealiseerd resultaat

56.271.302

-57.517.685

-1.246.383

Baten en lasten programmabegroting

2026

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.984.782

-25.000

1.959.782

02

Openbare ruimte

3.687.434

-386.000

3.301.434

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.182.202

-1.808.000

-625.798

04

Onderwijs en kinderopvang

1.334.031

-175.550

1.158.481

05

Cultuur en sport

3.218.047

-663.349

2.554.698

06

Sociaal domein

25.346.924

-4.619.679

20.727.245

07

Duurzaamheid

4.211.712

-4.248.294

-36.582

08

Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen

2.415.599

-1.417.554

998.045

09

Dienstverlening

654.725

-405.300

249.425

10

Bestuur en organisatie

10.677.590

-649.800

10.027.790

Subtotaal programma

54.713.046

-14.398.526

40.314.520

Algemene dekkingsmiddelen

644.554

-40.184.506

-39.539.952

Onvoorziene uitgaven

25.000

25.000

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

55.382.600

-54.583.032

799.568

10

Mutaties reserves programma

-648.880

-648.880

Subtotaal mutaties reserves

-648.880

-648.880

Gerealiseerd resultaat

55.382.600

-55.231.912

150.688

Baten en lasten programmabegroting

2027

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.995.781

-25.000

1.970.781

02

Openbare ruimte

3.682.933

-386.000

3.296.933

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

926.952

-1.808.000

-881.048

04

Onderwijs en kinderopvang

1.305.771

-175.550

1.130.221

05

Cultuur en sport

3.088.130

-567.435

2.520.695

06

Sociaal domein

24.910.806

-4.478.663

20.432.143

07

Duurzaamheid

4.210.953

-4.267.503

-56.550

08

Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen

1.405.845

-381.800

1.024.045

09

Dienstverlening

666.724

-420.800

245.924

10

Bestuur en organisatie

10.551.267

-639.800

9.911.467

Subtotaal programma

52.745.162

-13.150.551

39.594.611

Algemene dekkingsmiddelen

601.877

-39.669.697

-39.067.820

Onvoorziene uitgaven

25.000

25.000

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

53.372.039

-52.820.248

551.791

10

Mutaties reserves programma

-652.073

-652.073

Subtotaal mutaties reserves

-652.073

-652.073

Gerealiseerd resultaat

53.372.039

-53.472.321

-100.282

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:34:16 met de export van 11/08/2023 16:21:05